Mission

Aktywowanie zaangażowania na wszystkich poziomach ekosystemu esportowego.

Łączymy społeczności za pośrednictwem naszych kanałów online i lokalnych centrów gier. Od zwykłych graczy po profesjonalnych graczy - i wszystko pomiędzy. 

Na poziomie krajowym

BaseStack współpracuje z serwisami e-sportowymi i mediami, aby zwiększyć widoczność i świadomość, przy wsparciu władz lokalnych i stanowych.

Na profesjonalnym poziomie

BaseStack oferuje najnowocześniejsze zaplecze szkoleniowe dla profesjonalnych zespołów.

Na poziomie korporacyjnym

BaseStack zwiększa zaangażowanie i rozwój pracowników poprzez e-sportowe imprezy integracyjne.

Na poziomie uczelnianym

BaseStack współpracuje z lokalnymi uniwersytetami, tworząc ligi regionalne.

Na poziomie amatorskim

BaseStack zapewnia szkolenia nie tylko dotyczące gier, ale także odżywiania, sprawności i zdrowia psychicznego.

Na najniższym poziomie

BaseStack zaprasza początkujących graczy do poszerzenia swoich e-sportowych horyzontów poprzez grę na arenie, turnieje i obozy treningowe.

Na równych zasadach

BaseStack jest zaangażowany w zwiększanie dostępu dla niedostatecznie reprezentowanych grup w celu poprawy różnorodności i integracji.

Na poziomie krajowym

BaseStack współpracuje z serwisami e-sportowymi i mediami, aby zwiększyć widoczność i świadomość, przy wsparciu władz lokalnych i stanowych.

Na profesjonalnym poziomie

BaseStack oferuje najnowocześniejsze zaplecze szkoleniowe dla profesjonalnych zespołów.

Na poziomie korporacyjnym

BaseStack zwiększa zaangażowanie i rozwój pracowników poprzez e-sportowe imprezy integracyjne.

Na poziomie uczelnianym

BaseStack współpracuje z lokalnymi uniwersytetami, tworząc ligi regionalne.

Na poziomie amatorskim

BaseStack zapewnia szkolenia nie tylko dotyczące gier, ale także odżywiania, sprawności i zdrowia psychicznego.

Na najniższym poziomie

BaseStack zaprasza początkujących graczy do poszerzenia swoich e-sportowych horyzontów poprzez grę na arenie, turnieje i obozy treningowe.

Na równych zasadach

BaseStack jest zaangażowany w zwiększanie dostępu dla niedostatecznie reprezentowanych grup w celu poprawy różnorodności i integracji.