Warunki korzystania z witryny internetowej

Data ostatniej aktualizacji: styczeń 2021 r

1. Warunki korzystania z serwisu

Witamy w basestack.gg (the “Site”), a website operated in the United Kingdom by BaseCamp Group Ltd, a company incorporated in England and Wales with company registration number [09478772], and whose registered office is located at 19 Berkeley Street, London W1J 8ED (“BaseStack”, “we”, “us” or “our”).

Niniejsze Warunki użytkowania (wraz z politykami i dokumentami wymienionymi w punkcie 14) określają warunki, na których możesz korzystać z Witryny, zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Korzystanie z naszej Witryny obejmuje dostęp, przeglądanie lub rejestrację w celu korzystania z naszej Witryny.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z naszej Witryny, ponieważ będą one miały zastosowanie do korzystania z naszej Witryny. Zalecamy zapisanie lub wydrukowanie kopii do wykorzystania w przyszłości.

Korzystając z naszej Witryny, potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania i zgadzasz się na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie możesz korzystać z naszej Witryny. Jeśli masz mniej niż 16 lat, możesz przeglądać naszą stronę, ale nie możesz dokonywać rezerwacji, rejestrować się ani przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodzica lub opiekuna.

Zdecydowałeś się odwiedzić witrynę w Wielkiej Brytanii w celu zakupu naszych produktów. W rezultacie, niezależnie od miejsca zamieszkania, korzystanie z Witryny odbywa się w Wielkiej Brytanii i będzie podlegać niniejszym Warunkom użytkowania oraz prawu Anglii i Walii. Jakiekolwiek użycie walut innych niż brytyjski funt szterling ma charakter wyłącznie informacyjny.

Lubimy również wchodzić z Tobą w interakcje w Witrynach stron trzecich, na których publikujemy treści lub zapraszamy do wyrażania opinii, takich jak Facebook, Twitter, Instagram i YouTube („Witryny stron trzecich”). Nie kontrolujemy tych witryn osób trzecich, a niniejsze Warunki użytkowania nie mają zastosowania do firm, których BaseStack nie posiada ani nie kontroluje, ani do działań osób, których BaseStack nie zatrudnia ani nie zarządza. Zawsze należy sprawdzać warunki użytkowania opublikowane w witrynach stron trzecich.

BaseStack wykorzystuje bezpieczne warstwy gniazd („SSL”), branżowy standard przesyłania informacji w celu przetwarzania rezerwacji dokonanych za pomocą BaseStack.

2. Własność praw 

Wszelkie prawa w tej Witrynie, w tym prawa autorskie i osobiste, są własnością BaseStack lub są przez nią licencjonowane. Jakiekolwiek wykorzystanie tej Witryny lub jej zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie jej w całości lub w części, do innych celów niż do osobistego, niekomercyjnego użytku, jest zabronione bez naszej zgody. Nie możesz modyfikować, usuwać, rozpowszechniać ani publikować czegokolwiek w tej Witrynie w jakimkolwiek celu.

3. Dokładność treści

Nie gwarantujemy, że nasza Witryna lub jakiekolwiek jej treści będą wolne od błędów lub przeoczeń.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo BaseStack zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, co do dokładności informacji zawartych w jakichkolwiek materiałach na tej Stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron poza witryną ani żadnych innych witryn internetowych, do których prowadzą łącza do lub z tej Witryny. Linki pojawiające się w tej Witrynie służą wyłącznie dla Twojej wygody i nie stanowią poparcia przez nas dla treści, produktów, usług lub dostawców z nimi powiązanych. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnej osoby za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w jakichkolwiek materiałach na tej Stronie, w jakichkolwiek materiałach poza witryną lub na jakichkolwiek połączonych stronach internetowych. Zdjęcia towarów na tej Stronie mają wyłącznie charakter poglądowy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory produktów, które pojawiają się w Witrynie. Jednakże, ponieważ rzeczywiste kolory, które widzisz, będą zależeć od Twojego osobistego sprzętu komputerowego, nie możemy zagwarantować, że wyświetlacz Twojego monitora w dowolnym kolorze będzie dokładnie odzwierciedlał kolor towaru w momencie dostawy.

4. Dostęp do naszej witryny

Nasza Witryna jest udostępniana bezpłatnie i udostępniamy ją wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Zgadzasz się nie używać naszej Witryny do jakichkolwiek celów komercyjnych lub biznesowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

Nie gwarantujemy, że nasza Witryna lub jakiekolwiek jej treści będą zawsze dostępne lub nieprzerwane. Dostęp do naszej Witryny jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całość lub część naszej Witryny bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza Witryna będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Jesteś odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej Strony. Jesteś również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej Witryny za pośrednictwem twojego połączenia internetowego, są świadome niniejszych Warunków użytkowania (i wszelkich dokumentów, do których się one odnoszą) i że ich przestrzegają.

Nasza Witryna skierowana jest do osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Nie oświadczamy, że treści dostępne w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem są odpowiednie lub dostępne dla lub w innych lokalizacjach. W dowolnym momencie możemy ograniczyć dostępność naszej Witryny lub dowolnej usługi lub produktu opisanego w naszej Witrynie do dowolnej osoby lub obszaru geograficznego. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do naszej Witryny spoza Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, robisz to na własne ryzyko.

5. Uszkodzenie komputera

Dokładamy wszelkich starań, aby Witryna była wolna od wirusów i usterek. Nie możemy jednak zagwarantować, że korzystanie przez Ciebie z tej Witryny lub jakichkolwiek witryn dostępnych za jej pośrednictwem nie spowoduje uszkodzenia komputera. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie dostępności odpowiedniego sprzętu do korzystania z Witryny i wyeliminowanie wszystkiego, co może ją uszkodzić. Nie będziemy odpowiadać wobec żadnej osoby za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać na sprzęcie komputerowym w wyniku korzystania z tej Witryny.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

Postanowienia tej klauzuli odnoszą się wyłącznie do korzystania z tej Witryny i nie wpływają na ustawowe prawa konsumentów ani żadne inne prawa przyznane przez nas w związku z zakupem naszych towarów lub usług w tej Witrynie (w tym na podstawie Warunków i zasad BaseStack dla sprzedaży online).

Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani ograniczyć przez prawo angielskie.

W zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej Witryny lub wszelkich zawartych w niej treści, wyraźnych lub domniemanych.

Nie będziemy odpowiedzialni wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, nawet jeśli można to przewidzieć, wynikające z lub w związku z:

 • korzystania lub niemożności korzystania z naszej Witryny; lub
 • korzystania lub polegania na jakichkolwiek treściach wyświetlanych w naszej Witrynie.

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym, pamiętaj, że nasza witryna nie jest przeznaczona do użytku biznesowego i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za:

 • utratę zysków, sprzedaży, biznesu lub przychodów;
 • przerwanie działalności;
 • utratę spodziewanych oszczędności;
 • utrata możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji; lub
 • wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

W odniesieniu do odpowiedzialności powstałej w wyniku dostawy jakichkolwiek towarów do użytkownika będą miały zastosowanie różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, które zostaną określone w naszych Warunkach i postanowieniach.

7. Zabronione zastosowania

Możesz korzystać z naszej Witryny tylko w celach zgodnych z prawem. Nie możesz korzystać z naszej Strony:

 • w jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy;
 • w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy, lub mający bezprawny lub oszukańczy cel lub skutek;
 • aby wysyłać, świadomie otrzymywać, przesyłać, pobierać, wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać wszelkie materiały, które nie są zgodne z naszymi standardami treści określonymi poniżej;
 • do przesyłania lub nakłaniania do wysyłania niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub jakiejkolwiek innej formy podobnego namawiania („spam”); lub
 • świadome przesyłanie jakichkolwiek danych lub wysyłanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegowskie, reklamowe lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu niekorzystnego wpływu na działanie dowolnego komputera oprogramowania lub sprzętu.

Zgadzasz się również:

 • nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować ani nie odsprzedawać żadnej części naszej Witryny z naruszeniem postanowień niniejszych warunków korzystania z witryny; i
 • nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia, ingerować, uszkadzać lub zakłócać:
  • jakiejkolwiek części naszej Witryny;
  • jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, w której przechowywana jest nasza Witryna;
  • jakiegokolwiek oprogramowania używanego przez naszą Witrynę; lub
  • jakikolwiek sprzęt, sieć lub oprogramowanie będące własnością lub używane przez jakąkolwiek osobę trzecią.

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi stratami, szkodami lub kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z wszelkich roszczeń, działań lub żądań stron trzecich wynikających z bezprawnego korzystania z Witryny. Zgadzasz się również zabezpieczyć nas przed wszelkimi stratami, uszkodzeniami lub kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z korzystania z robotów programowych, pająków, robotów indeksujących lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych lub wszelkich innych działań, które nieuzasadnione obciążenie lub obciążenie naszej infrastruktury.

8. Przekazywanie informacji

Czekamy na Twoje pytania lub uwagi. Jednak naszą polityką jest odrzucanie wszelkich niezamówionych sugestii lub pomysłów. Wszelkie zapytania, opinie, sugestie, pomysły lub inne przekazane nam informacje („Informacje”) będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Z zastrzeżeniem naszej Polityka prywatnościprzekazując nam wszelkie takie niezamówione informacje, niniejszym przyznajesz BaseStack niewyłączne i wolne od opłat prawo do używania, reprodukcji, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, sprzedaży, przypisywania, tłumaczenia, przenoszenia, udzielania sublicencji, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania Informacji w dowolnej formie, za pomocą mediów lub technologii oraz samodzielnie lub jako część innych prac. Zgadzasz się również, że możemy wykorzystywać Twoje Informacje i wszelkie zawarte w nich pomysły, koncepcje lub know-how do uzasadnionych celów biznesowych, zgodnie z naszą Polityka prywatności. Ponadto, jeśli prześlesz nam takie Informacje, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub w inny sposób masz prawo do wszelkich praw do Informacji oraz że Twoje Informacje nie zawierają ani nie stanowią wirusów oprogramowania, ofert handlowych, listów-łańcuszków, masowych wysyłek lub „spamu”w dowolnej formie. Nie możesz podszywać się pod żadną osobę lub podmiot ani używać fałszywego adresu e-mail lub w inny sposób wprowadzać nas w błąd co do pochodzenia przesłanych Informacji i zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności i chronić nas przed roszczeniami wynikającymi z Twoich roszczeń i / lub jakiejkolwiek osoby trzeciej roszczącej sobie jakiekolwiek prawa do takich Informacji.

9. Własność intelektualna

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe („Własność intelektualna”) wyświetlane w naszej Witrynie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami lub projektami BaseStack, naszych podmiotów stowarzyszonych, naszych licencjodawców i / lub naszych dostawców i są chronione przez brytyjskie i międzynarodowe przepisy dotyczące znaków towarowych. Z wyjątkiem przypadku złożenia zamówienia na towar lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, nie możesz używać, powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać, uzyskiwać dostępu, modyfikować lub w inny sposób wykorzystywać naszej własności intelektualnej lub własności naszych dostawców bez naszej lub ich wcześniejszej pisemnej zgody.

10. Usługi mobilne

Jeśli uzyskujesz dostęp do tej Witryny za pomocą telefonu komórkowego, obecnie nie pobieramy opłat za ten dostęp. Należy pamiętać, że nadal będą obowiązywać zwykłe stawki i opłaty Twojego operatora, takie jak opłaty za wiadomości tekstowe lub opłaty za przesyłanie danych.

11. Materiał wygenerowany przez użytkownika

Przesyłając pomysły, projekty, dostosowania, koncepcje kreatywne lub wszelkie inne informacje („Materiały generowane przez użytkowników”) do tej Witryny (lub do naszych kont na dowolnych Witrynach stron trzecich), akceptujesz i zgadzasz się na przeniesienie i / lub zrzeczenie się wszelkiej własności praw (w tym autorskich praw osobistych) do nich lub do jakichkolwiek praw własności intelektualnej i innych praw do Materiałów wygenerowanych przez użytkownika na rzecz BaseStack. W zakresie, w jakim takie przeniesienie jest nieważne, udzielasz BaseStack, przesyłając Materiał wygenerowany przez użytkownika do tej Witryny, ogólnoświatową, niewyłączną, w pełni opłaconą, wieczystą, bezpłatną licencję na użytkowanie, w tym między innymi prawo do kopiowania, modyfikowania, publicznego prezentowania, rozpowszechniania i udzielania podlicencji (całości lub części) Materiałowi wygenerowanemu przez użytkownika do dowolnych celów, jakie uzna za stosowne, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów i usług oraz tworzenia, modyfikowania lub ulepszania niniejszej Witryny lub innych produktów lub usług zarówno w trybie online, jak i offline.

Wszystkie materiały stworzone przez użytkowników będą uważane za jawne. BaseStack będzie uprawniony do wykorzystywania lub ujawniania materiałów wygenerowanych przez użytkowników w jakikolwiek sposób, bez odpowiedzialności lub powiadomienia użytkownika. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie będziesz mieć żadnych roszczeń wobec BaseStack lub jakiejkolwiek innej strony, jeśli jakikolwiek materiał utworzony przez użytkownika, utworzony, opublikowany lub wysłany przez Ciebie, zostanie wykorzystany w powyższym znaczeniu przez BaseStack lub jakąkolwiek część jej grupy.

Gwarantujesz, że:

 • posiadasz lub jesteś w inny sposób uprawniony do wszelkich praw do wszelkich Materiałów wygenerowanych przez użytkownika;
 • jakikolwiek Materiał wygenerowany przez użytkownika nie jest i nie zawiera materiałów obraźliwych, obrażających, pornograficznych, zniesławiających, bluźnierczych lub niezgodnych z prawem i nie naruszających ani potencjalnie naruszających praw osób trzecich ani żadnego obowiązującego prawa, w tym w szczególności wszelkich praw własności intelektualnej;
 • każdy materiał utworzony przez użytkownika jest oryginalny i nie jest kopiowany w całości ani w części od osób trzecich;
 • Wszelkie Materiały tworzone przez użytkowników nie zawierają ani nie stanowią wirusów oprogramowania, ofert handlowych, łańcuszków, masowych wysyłek ani „spamu” w jakiejkolwiek formie; i
 • nie będziesz podszywać się pod żadną osobę lub podmiot ani używać fałszywego adresu e-mail lub w inny sposób wprowadzać nas w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek przesłanych materiałów wygenerowanych przez użytkowników, a także zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności i zwolnić nas z wszelkich roszczeń wynikających z Twoich roszczeń i / lub jakakolwiek osoba trzecia rości sobie jakiekolwiek prawa do wszelkich Materiałów tworzonych przez użytkowników.

Zgadzasz się, że BaseStack:

 • nie przegląda i nie ma obowiązku przeglądać materiałów wygenerowanych przez użytkowników;
 • nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za Materiały tworzone przez użytkowników;
 • nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości Materiałów tworzonych przez użytkowników; i
 • nie może zagwarantować, że szkodliwe, niedokładne, zwodnicze, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, niezgodne z prawem lub w inny sposób budzące zastrzeżenia Materiały tworzone przez użytkowników nie pojawią się w tej Witrynie.

Niezależnie od powyższego BaseStack zastrzega sobie prawo do moderowania wszystkich Materiałów wygenerowanych przez użytkowników oraz do odmowy przesłania, edycji zawartości lub usunięcia z tej Witryny wszelkich Materiałów wygenerowanych przez użytkowników według własnego uznania, na przykład z powodu naruszenia praw własności intelektualnej prawa osób trzecich, ponieważ treść jest nieodpowiednia, obsceniczna lub obraźliwa lub z jakiegokolwiek innego powodu. BaseStack nie ma obowiązku informowania Cię o powodach takiej interwencji.

12. Brak zrzeczenia się

Żadne niewykonanie ani opóźnienie ze strony BaseStack w korzystaniu z jakichkolwiek praw, środków zaradczych, uprawnień lub przywilejów BaseStack wynikających z niniejszych Warunków użytkowania i żaden sposób postępowania między nami nie będzie interpretowany ani nie będzie działał jako zrzeczenie się, ani też żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa, środka zaradczego, uprawnienia lub przywileju nie wyklucza jakiegokolwiek innego lub dalszego korzystania z niego lub wykonywania jakichkolwiek innych praw, środków zaradczych, uprawnień lub przywilejów ze strony BaseStack.

13. Przeniesienie praw

Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków użytkowania na inną organizację, a w takim przypadku zawsze powiadomimy pisemnie, ale nie wpłynie to na Twoje prawa ani obowiązki wynikające z niniejszych Warunków użytkowania. Możesz przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków użytkowania na inną osobę tylko wtedy, gdy wyrazimy na to zgodę na piśmie.

14. Inne uwagi prawne

Inne uwagi prawne i zasady, które odnoszą się do korzystania z tej Witryny, z których wszystkie wraz z niniejszymi Warunkami użytkowania będą regulować korzystanie z tej Witryny, są następujące:

Polityka prywatności

Polityka plików cookies

Warunkach i postanowieniach

15. Pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania, skontaktuj się z nami przez e-mail na adres contact@basestack.gg.

16. Zmiany informacji prawnych

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków użytkowania i zachęcamy do częstego ich przeglądania. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu na Stronie.

17. Prawo, jurysdykcja i język 

Niniejsza Witryna, wszelka zawartość w niej zawarta oraz wszelkie umowy zawarte w wyniku korzystania z tej Witryny podlegają prawu Anglii i Walii. Strony takiej umowy zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. Wszystkie umowy zawierane są w języku angielskim.

18. Zgoda na przetwarzanie danych 

Zaznaczając poniższe pole, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityka prywatności, w szczególności na:

 1. a) otrzymywanie od nas inicjatyw marketingu bezpośredniego w celu poprawy komfortu korzystania z Witryny i pomocy w dokonywaniu rezerwacji; i
 2. b) potencjalnego przekazania i przechowywania Twoich danych osobowych poza EOG w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy w zarządzaniu Twoją rezerwacją, którzy znajdują się poza EOG.